Amihez ragaszkodunk!

- A Szent Biblia : Hisszük, hogy a Biblia az élő Isten szava.

- Istenség : Hisszük, hogy Isten a Szentháromság. Az Apa, a Fiú és a Szentlélek.

- Az ember bukása : Hisszük, hogy Isten az embert saját képmására teremtette, de az ember engedetlensége miatt elvesztette tökéletességét.

- Isten terve az üdvösségre : Isten megmutatta a szeretetét irántunk Krisztus halála által, így hittel örök életünk lehet.

- Üdvösség és újjászületés Isten kegyelméből : Hisszük, hogy Isten előtt nincs megigazulásunk , de Isten elé kell járulnunk, hogy osztozhassunk Krisztus igazságában.

- Napi keresztény élet : Hisszük, hogy Isten akarata, hogy megerősítsen bennünket az igében, mely által folyamatosan növekedhetünk hitben.

- Keresztség és áldozás : Hisszük azt, hogy a keresztség a bemerítés által egy külső jel és a gyónás egy belső munka. Hisszük, hogy megünnepelni az úrvacsorát megemlékezés Jézus .haláláról kenyér és bor szimbólumokkal.

- Keresztség a szent szellemben : Hisszük, hogy a szent szellem keresztsége létezik, a hit erejét adja és e szellem által ugyanúgy feltöltődünk, mint a Bibliai időkben. >

- Spirituális tudatosság : Hisszük, hogy Isten akarata mindennapi spirituális utunk tudatossága. A szent szellem gyümölcse és ajándéka. Hisszük, hogy a szent szellem ajándékait a .keresztényeknek adja és nekünk meg kell mutatnunk ezen ajándékok gyümölcsét a szent szellem által betöltött élet bizonyítékaként.

- Isteni gyógyítás : Hisszük, hogy az isteni gyógyítás Isten ereje a betegek meggyógyítására válaszul az imádságra

- Jézus második eljövetele : Hisszük, hogy Jézus hamarosan visszajön, hogy elhozza nekünk hívőknek a mennyországot.

- Kapcsolat az egyházzal : Kötelességünknek tartjuk, hogy Krisztus látható egyházával is összekapcsoljanak bennünket.

- Kapcsolatunk a hatalommal : Hisszük, hogy támogatnunk kell a hatalmon lévőket, de Isten akaratának való engedelmességünk előbbre való.

- Menny : Hisszük ,hogy a menny dicsőséges örök otthon az újjászületett hívőknek.

- Pokol : Hisszük, hogy a pokol az örök kínszenvedés helye mindazoknak akik elutasítják Jézust mint megváltót. Kezdetben ez az ördögnek és démonainak készített hely volt, nem az .emberek számára.

- Evangelizáció : Hisszük, hogy a lelkek megnyerése, tanítványokká tétele a legfontosabb feladata a gyülekezetnek.

- Egyházi adomány és ajándék : Hisszük, hogy adományozhatunk és ajándékozhatunk az egyház és Isten munkája számára.

- Bálvány imádat : Hisszük, hogy az egyetlen példakép aki megérdemli imádatunkat Isten, a mindenség és Jézus – Isten egyetlen fiának – teremtője. E szerint nincs szükségünk papra vagy más közbenjáróra, hogy Istennel kapcsolatba kerülhessünk. E helyett mi magunk járulhatunk a trónhoz.

- Isten fia aki szűztől született : Hisszük, hogy Isten elküldte egyetlen fiát a földre emberi formában. Ő teljesen ember és teljesen Isten egyszerre.

“Ha a Sátán emlékeztet téged a múltadra, akkor emlékeztesd őt a jövőjére!”